horso by themepul

ברוח היזמות: מפגש ארגון בוגרי אנייר

רגע לפני חג הפסח, נפגשו חברי וחברות ארגון בוגרי אנייר להרמת כוסית באירוע חגיגי של קהילה,
כיף ולמידה.

האירוע התחיל במינגלינג חברתי. הזדמנות לכל אחד ואחת מהמשתתפים להיפגש עם חברים
מהעבר, כמו גם להכיר כמה חדשים.

יושב ראש ארגון הבוגרים, מיכאל קלינוב, פתח את האירוע בנאום ברכה מרגש, בו הוא חלק את חזון
הארגון ואת חזונו הפרטי בעבורו ובעבור חבריו, אנקדוטות מניסיונו האישי ואת הציפיה והתקווה כי
חברי וחברות הארגון אכן יגיעו – כבר עכשיו – להובלה של החברה הישראלית למקומות טובים יותר.

אבל הערב רק התחיל. מיד אחר כך, עברנו לפעילות "מזוודות בריחה" ברוח היזמות בהנחיית טל
מזור, בהן נדרשו הבוגרים והבוגרות לעבוד בצוות, לזהות הזדמנויות ולשאוב השראה מאחד
מהיזמים הגדולים ביותר בני זמננו.
הזמן טס כשנהנים והמפגש שלנו הגיע כמעט לסיומו.
את דברי הסיכום לערב הזה נשא מנהל קהילת הבוגרים, שי אילייב. בדבריו, הזכיר את תוכניות
הארגון לעתיד הנראה לעין, עודד את חברי וחברות הארגון ליוזמה אישית-קהילתית וחיזק את דבריו
של יור הארגון, מיכאל קלינוב – "עכשיו, זה באמת תלוי בנו!"