horso by themepul

על התוכנית

chemistry-lesson

Anières. Creating Futures

תוכנית Anières היא תוכנית פרימיום של World ORT הקיימת כבר מאז 2012.

התוכנית שמה לה למטרה להעניק תמיכה כלכלית לסטודנטים וסטודנטיות מפקולטות נבחרות בטכניון, המגיעים מפריפריה חברתית ו/או גיאוגרפית, ונמצאים בשלבי תחילת לימודיהם ועד לסמסטר השלישי.

בנוסף, התוכנית מספקת למשתתפיה גם הדרכה וליווי על ידי צוות מיומן, על מנת להבטיח שילוב מיטבי ברמה האישית, החברתית והלימודית.

 

הסטודנטים והסטודנטיות של תוכנית Anières הופכים יחד לקהילה חזקה ותומכת, המוזמנת להתכנס בבית Anières בליבו של הטכניון, לשפע של פעילויות חברתיות, הרצאות וסדנאות.

על התוכנית

תוכנית Anières מעניקה לחבריה ולחברותיה:

מלגת לימודים

ליווי חברתי-אישי לאורך כל התואר

בעזרת צוות מיומן והקהילה התומכת שלנו

פעילויות קהילתיות, תרבותיות ועוד

בכפוף לקריטריונים של הטכניון

Anières | להצטרפות

להגשת מועמדות יש לשלוח אלינו את המסמכים הבאים:

להגשת מועמדות יש לשלוח אלינו את המסמכים הבאים:

נשמח לשמוע עליך קצת
two green flowers