horso by themepul

כלים לחיים: סדנת עמידה מול קהל עם ז'ק לוי

חלק מהחזון של תוכנית "אנייר" הוא להכשיר את חוד החנית של החברה הישראלית בתחומי ההייטק, המדע, התעשיה והעשיה הציבורית.
לכן, כחלק מהמעטפת הכוללת שאנחנו מעניקים לסטודנטים, אנחנו מציעים סדנאות שיעניקו להם כלים לחיים שאחרי התואר.


סדנת ה"עמידה מול קהל" שנערכה ע"י נשיא ארגון בוגרי אנייר ההיסטורית ומרצה מומחה ביחסי ציבור, ז'ק לוי, נמנית על הכלים האלה.
ז'ק לוי הוא בוגר ORT Central Institute באנייר, שוויץ ועל כן הוא גם מחזיק בתואר הא-פורמלי – האיש שקשור בעבותות לאנייר הכי הרבה שנים.
ז'ק לוי מעביר בהצלחה רבה הרצאות בנושא עמידה מול קהל ברחבי העולם.
מה קיבלו המשתתפים? כלים מעשיים, ברורים וקלים ליישום, לעמידה מול קהל, שיאפשרו לסטודנטים שלנו לעמוד מול קהל בעוד 3…2…1